Política de privacitat

Darrera actualització: Novembre 14, 2022

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normativa que la desenvolupa, les dades personals que el CLIENT o usuari faciliti a YOUHOMEY quedaran incorporats a un fitxer titularitat de YOUHOMEY per cobrir les finalitats de manteniment de les relacions comercials i contractuals establertes, així com informar sobre actualitzacions i millores de serveis, autoritzant el CLIENT l'ús de les dades als efectes indicats .

 

TRACTAMENT, CONSERVACIÓ I GARANTIA DE SEGURETAT

El client s'obliga a facilitar les dades reals. El CLIENT serà responsable de la veracitat de les dades facilitades i dels danys i perjudicis que es causin a YOUHOMEY o terceres persones per l'incompliment de la obligació indicada.

La nostra entitat, únicament, tractarà les dades, estrictament, necessàries per a la correcta gestió de la relació contractual i/o prestació dels serveis, i serà exclusivament les que vostè ens hagi facilitat.

En cas de contractació de serveis amb YOUHOMEY:

  • Informar el client sobre l'ús del servei, la gestió del mateix, avisos de millores, notificació d'incidències, resposta de tiquet i incidències, assistència tècnica, avisos de qualsevol tipus relacionats amb el servei.
  • Enquestes de qualitat, queixes, suggeriments.
  • Per exigències de naturalesa operativa, de gestió administrativa i documental, pressupostos, albarans, factures (tot això per complir amb les obligacions establertes a la legislació vigent, en particular en matèria mercantil i fiscal).
  • Informar o avisar el client de la caducitat dels serveis contractats, ja sigui via telefònica, via sms i email.
  • Gestió de compte d'afiliats o distribuïdor amb notificacions per correu electrònic i telèfon, ajuda i consells via correu electrònic i telèfon per millorar el seu rendiment d'afiliat.
  • Enviament de newsletters(opcional) amb els següents continguts: comunicats comercials dels nostres productes, promocions, ofertes o serveis, continguts gratuïts, convocatòria d'esdeveniments a la seva zona, publicacions del nostre bloc. En qualsevol cas, l'autorització per tractar les vostres dades a aquest efecte és voluntària i la seva negativa només tindria com a conseqüència el fet que vostè no rebria més email dels continguts descrits en aquest punt. A cada correu electrònic que rebeu d'aquest tipus disposareu d'un enllaç per gestionar la baixa de forma permanent.
  • La utilització de cookies a les nostres pàgines web tenen l'única finalitat indicada al següent enllaç: https://youhomey.com/aviso-legal/
  • En cas de candidats a futurs llocs de treball amb l'enviament del currículum, aquestes dades s'utilitzen per al procés de selecció en curs i futurs processos de selecció.

No es comunicaran les vostres dades a cap tercer, excepte obligacions legals vigents. En cas que canvieu aquesta possibilitat se us informarà, degudament, sol·licitant el vostre consentiment per a aquesta cessió. 

YOUHOMEY es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Us informem que tampoc es realitzaran transferències internacionals.

YOUHOMEY adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes.

Us informem que a YOUHOMEY hi ha mecanismes que garanteixen la seguretat, confidencialitat i integritat de tota la informació que s'emmagatzemi per i per a l'ús dels serveis oferts a través del Portal Web, necessàries per salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix ​​el Reial Decret 1720 /2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. 

No obstant això, el CLIENT o usuari ha de conèixer que la seguretat total dels sistemes informàtics mai no pot ser totalment garantida.

Si opteu per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, YOUHOMEY no es farà responsable de les polítiques de privadesa d'aquests llocs web ni de les galetes que aquests puguin emmagatzemar a l'ordinador de l'usuari.

No obstant això, en base a l'interès legítim i necessari per a la nostra activitat, és possible que alguns dels nostres serveis, necessitin tasques que seran realitzades per empreses proveïdores externes, com ara empreses de logística, empreses de programari informàtic de gestió, email marketing, etc.

Aquests serveis prestats per tercers són necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat i, en tot moment, el tractament de les dades que duguin a terme es regeix per un contracte que vincula l'encarregat respecte de la nostra entitat. En cap cas utilitzaran la informació per a altres fins i la tractaran de conformitat amb les directrius estipulades per la nostra entitat, d'acord amb la seva política de privadesa i amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

La nostra entitat en el seu compromís amb la privadesa i protecció de dades de l'Usuari, triarà únicament prestadors de servei que ofereixin les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i garanteixin la protecció dels drets de l'Usuari.

Idealista, SAU, amb domicili social a Plaça de les Corts 2, 5a, 28014 – Madrid, Espanya. Que ens presta el servei de plataforma digital amb espais publicitaris disponibles.

Habitatsoft, SL amb CIF: B61562088 i domicili al c/ Juan Ignacio Luca de Tena nº 7

28027 Madrid. Que ens presta el servei de plataforma digital amb espais publicitaris disponibles.

Bufet Pérez-Álvarez, SLP, amb CIF: B86996527 i domicili social el 28046-Madrid, Passeig de la Castellana número 121, esc. dreta. 4t A i B. Que ens presta el servei de gestió fiscal, comptable, laboral i administrativa.

Tasker CRM, SL, amb CIF: B87010260 i domicili al Carrer Ángel Muñoz, número 22, CP 28043 de Madrid. Que ens presta el servei de programari gestió de clients.

Us informem que, com a prestador de servei d'allotjament de dades, i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar lorigen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei.

Les dades personals que ens proporcionin seran conservades, mentre es mantingui la relació contractual vigent, o bé durant un termini de quatre anys, seguint la normativa a efectes fiscals.

La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es poden utilitzar en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi .

 

DRETS

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts a l'esmentat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets el pot fer el mateix usuari a través de correu electrònic a: reservas@youhomey.com oa l'adreça Passeig Castellana Nº 121, Esc Dcha, 4a Planta, Porta B – 28046 – Madrid (Espanya), per a això, haurà d'enviar la seva sol·licitud a la nostra entitat, adjuntant la còpia del seu DNI, passaport o altre document equivalent acreditatiu de la seva identitat.

Així mateix, YOUHOMEY cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

 

MODIFICACIÓ

YOUHOMEY pot modificar les presents polítiques de privadesa, per adaptar-les a les mesures legislatives, o jurisprudencials, sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix ​​la seva lectura, cada cop que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.

 

SUBSCRIPCIÓ NEWSLETTERS

Disposem d'un formulari de subscripció als nostres newsletters, per la qual cosa us informem i ens presta el consentiment a la incorporació de les vostres dades al fitxer del qual som responsables i que ha estat, degudament, inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de fer-li l'enviament dels nostres newsletters.

La nostra política, pel que fa al correu electrònic, se centra a remetre, únicament, comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

L'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció per deixar de seguir rebent els articles del bloc i comunicacions comercials remetent un correu electrònic amb l'assumpte del missatge “baixa” a l'adreça electrònica següent: reservas@youhomey.com

La nostra entitat continuarà conservant la vostra informació per a l'enviament de comunicacions comercials que es considere del vostre interès, mentre no se sol·licite la supressió per l'interessat.

 

FUR

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de youhomey.com, serà aplicable la legislació espanyola, i seran competents els Jutjats i Tribunals de MADRID.

Si voleu obtenir informació addicional sobre l'exercici dels vostres drets, també podeu adreçar-vos a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Cercar

novembre 2022

 • L
 • M
 • X
 • J
 • V
 • S
 • D
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

desembre 2022

 • L
 • M
 • X
 • J
 • V
 • S
 • D
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Habitacions
Preu
comoditats
facilitats

comparar llistats

Comparar