Avís legal

Darrera actualització: Novembre 14, 2022

 

Avís Legal

 

La pàgina web youhomey.com pertany a Federal Najanajana SL (D'ara endavant YOUHOMEY) amb CIF: B-88064050, i amb domicili fiscal al Passeig Castellana Nº 121, Esc Dcha, 4ª Planta, Porta B, 28046. Madrid.

YOUHOMEY és una societat mercantil amb ànim de lucre, l'objecte social del qual és la gestió de lloguers de temporada, etc. 

L'objectiu principal de la web és la posada a disposició de clients o possibles clients d'un servei de gestió immobiliària.

Podeu posar-vos en contacte amb el propietari de la pàgina a la següent adreça: C/ Montera 34, 6a planta, oficina 1, 28013. Madrid. Telèfon 900645644, correu electrònic: reservas@youhomey.com.

 

Condicions generals d'ús

Als efectes del compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, d'ara endavant LSSI, el propietari del domini referenciat, us informa que la finalitat de la Pàgina Web és publicitària i informativa; així mateix, s'ofereix la possibilitat de contractar els productes o serveis oferts per YOUHOMEY i/o sol·licitar-ne informació més detallada.  

Tota persona que vulgui accedir als nostres serveis assumeix el paper d'usuari o client indistintament, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, de les polítiques i procediments addicionals sobre nous serveis que puguin ser oferts per YOUHOMEY, així com qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

Les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades al nostre registre intern d'activitats de tractament amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud i, sempre que hagi acceptat, expressament, aquest ús de les seves dades, s'utilitzaran per mantenir-lo informat de futures promocions, notícies i novetats relacionades amb l'activitat o els serveis, tot això, sens perjudici que pugui revocar aquest consentiment en qualsevol moment. 

L'usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts a la normativa de protecció de dades. Podeu ampliar aquesta informació a Política de Privacitat.

 

Propietat intel·lectual

YOUHOMEY es reserva els drets de Propietat Intel·lectual de la Web quant a aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen la Web; l'arquitectura de navegació; els codis font de les pàgines web; fotografies, enregistraments, programes d'ordinador (d'ara endavant, el “Software”), tecnologia, know-how, marques, signes distintius i logos.

Els continguts propis reproduïts en aquesta web propietat de YOUHOMEY estan protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual. Queda prohibida la seva reproducció total o parcial, distribució, modificació, cessió o comunicació pública, excepte en els supòsits i amb els límits que s'autoritzin expressament.

Utilitzem a les nostres web imatges que són cedides en la realització dels nostres esdeveniments, sense que es puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre aquests.

 

Aplicació Mòbil YOUHOMEY

La propietat intel·lectual de l'aplicació mòbil pertany, única i exclusivament, a YOUHOMEY.

Aquesta propietat intel·lectual inclou l'aplicació informàtica, el codi font i l'estructura del disseny.

Queda expressament prohibit per part de l'usuari la reproducció, modificació, adaptació, manteniment, correcció d'errors, cessió, venda, arrendament, préstec, cessió d'ús ni parcial ni total, transmissió del dret d'ús, divulgació, publicació, etc., de l'aplicació informàtica. 

En tot allò que no s'hagi regulat expressament en aquest acord, les parts es remeten al que estableix la legislació i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual.

D'altra banda, l'usuari no podrà: (i) realitzar pràctiques d'enginyeria inversa, desmuntar ni descompilar l'aplicació informàtica, ni intentar de cap altra manera obtenir codi font o modificable; ni (ii) crear cap alteració, adaptació, modificació, traducció, millora ni feina derivada a partir de l'aplicació informàtica; (iii) realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a la web de YOUHOMEY; (iv) emprar l'aplicació i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través d'aquesta, per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de

comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació; ni (v) utilitzar l'aplicació de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.

D'altra banda, vostè és responsable de totes les accions que es realitzin des del terminal, ja que la seva contrasenya i usuari és intransferible.

 

Modificació i ampliació

YOUHOMEY es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta, com la forma en què aquests apareguin localitzats al seu portal portal. 

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres, degudament publicades.

Us recomanem que consulteu, periòdicament, l'Avís Legal.

 

Garantia i responsabilitat

YOUHOMEY exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

  1. La manca de disponibilitat del servei en un moment determinat, ja sigui per causes tècniques, tasques de manteniment del sistema, interferències, interrupcions dels subministradors del servei Internet, accions o omissions de terceres persones, o per qualsevol altra causa, això, però , haurà de ser interpretat conforme a la garantia que la nostra ofereix en aquesta mateixa pàgina web.
  2. La manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
  3. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
  4. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal, com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, YOUHOMEY no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, YOUHOMEY declina qualsevol responsabilitat, respecte a la informació que estigui fora d'aquesta web, i no sigui gestionada, directament, pel nostre webmaster. 

La funció dels links que apareixen en aquesta web és, exclusivament, informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. YOUHOMEY no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o l'accessibilitat dels llocs enllaçats, ni de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

 

Generalitats

L'usuari respondrà davant de YOUHOMEY o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis, que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

YOUHOMEY perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del portal, exercint totes les accions civils i penals, que li puguin correspondre en dret.

 

Jurisdicció i Fur

Per a qualsevol qüestió litigiosa, o que incumbeixi a qualsevol dels llocs web de YOUHOMEY, serà aplicable la legislació espanyola.

En cas de litigi, s'entenen competents els jutjats i els tribunals de Madrid amb renúncia expressa de les parts, a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 

YOUHOMEY es reserva el dret de modificar o alterar aquestes condicions publicant la nova versió a la seva pàgina web, per la qual cosa es recomana al CLIENT o usuari la lectura de les Condicions publicades al web de manera contínua.

 

hiperenllaços

L'establiment d'un hiperenllaç no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre YOUHOMEY i el propietari del lloc web on s'estableixi, ni l'acceptació i l'aprovació, per part de YOUHOMEY dels seus continguts o serveis. 

Els qui es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a YOUHOMEY. 

Així mateix, cal abstenir-se de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre YOUHOMEY, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums ia l'ordre públic.

 

xarxes socials

A continuació informem als nostres usuaris de l'ús i el tractament de dades que es realitzen les xarxes socials en què tenim presència.

A Facebook, quan un usuari es fa fan de la nostra pàgina, a través del botó “M'agrada”, autoritza que les vostres dades personals les utilitzem, únicament, en aquesta plataforma de Facebook, per a la gestió de la nostra pàgina i de les comunicacions que mantinguem de manera bidireccional amb els nostres seguidors, a través del xat, missatges o altres mitjans de comunicació que permeti la Xarxa Social, ara i en el futur. Aquest tractament estarà subjecte a les polítiques de privadesa d'aquesta xarxa social i que l'usuari pot consultar al següent enllaç: http://www.facebook.com/policy.php En fer-te fan tindrem accés a la llista de membres o seguidors que s'han unit a nosaltres.

També volem informar que quan un usuari es fa fan, les notícies que publiquem apareixeran també al seu mur, i que si fa comentaris al nostre, serà accessible pels altres fans, tant el seu comentari, com el nom del seu perfil i, a el seu cas, la fotografia que hi tingui. En tot cas, és responsabilitat de lusuari lús que faci de la Xarxa Social.

En aquests casos, respecte als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que reconeix la LOPD, només podem actuar d'acord amb les possibilitats que permet Facebook.

No obstant això, es poden donar de baixa de la nostra pàgina en qualsevol moment deixant de ser fan punxant al botó “Ja no m'agrada” de manera que ja no tindríem accés a les seves dades personals, si bé, Facebook, podrà conservar els comentaris que, prèviament, hagin realitzat al nostre mur.

Quant a Twitter, quan un usuari ens segueix punxant el botó “Seguir”, tindrem accés a la informació de les persones que ens segueixen, concretament, el nom d'usuari, fotografia (en cas que l'usuari hagi posat una fotografia a la seva perfil), i comentaris o “Tweets” realitzats així com a la resta de la informació que has publicat al teu perfil com per exemple usuaris als que segueixes i els teus seguidors.

Les dades dels usuaris que ens segueixen a Twitter les utilitzem, únicament, per gestionar i respondre els “Tweets” o missatges que intercanviem amb ells. La política de privadesa que regeix en aquesta xarxa social es pot consultar al següent enllaç: https://twitter.com/privacy.

De la mateixa manera, en relació amb YouTube i Vimeo, tindrem accés a la informació de les persones que ens segueixen subscrivint-se al nostre perfil, concretament, el nom d'usuari, la fotografia de perfil, i comentaris realitzats als nostres vídeos.

No obstant això, a la nostra política de cookies us informem i podreu consultar quines són les galetes que s'insereixen des de les xarxes socials.

També utilitzem Google+ on compartim notícies i vídeos relacionats amb la nostra activitat i si ens segueixes ens dóna l'opció de conèixer el nom, o el teu àlies, a través del qual ens segueixes. Aquestes dades les utilitzem, únicament, per mantenir la interacció amb els nostres seguidors de les notícies anem afegint amb els nostres seguidors. Tens l'opció de deixar-nos de seguir, silenciar la nostra publicació, o bé bloquejar-nos, si ens vols deixar de seguir. Aquestes eines te les proporciona Google+. No obstant això, si voleu saber més sobre la política de Google+, podeu visitar el següent enllaç. https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Utilitzem la xarxa social www.instagram.com on publiquem fotos i notícies sobre els nostres esdeveniments. Si ens segueixes a través d'Instagram, podrem tenir accés al teu nom o Àlies. Aquesta xarxa social us ofereix l'opció de personalitzar la privadesa al vostre gust. No obstant això, si no ho fas, et comuniquem que només fem servir les dades que ens proporcionis per mantenir la interacció amb els nostres seguidors de les fotos que compartim. Si vols saber-ne més, de la privadesa d'Instagram, pots visitar el següent enllaç https://help.instagram.com/155833707900388.

Cercar

setembre 2023

 • L
 • M
 • X
 • J
 • V
 • S
 • D
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

octubre 2023

 • L
 • M
 • X
 • J
 • V
 • S
 • D
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Habitacions
Preu
comoditats
facilitats

comparar llistats

Comparar